IBAN

IBAN är en standard för kontonummer som gör att betalningar till och från utlandet sker med större säkerhet.

IBAN används vid betalningar till och från utlandet

Kopiera länk hit

IBAN står för International Bank Account Number och är det id-nummer som används vid handel med andra länder. IBAN är en standard för kontonummer som gör att betalningar till och från utlandet sker med större säkerhet. IBAN används alltid tillsammans med BIC .

Hur är ett IBAN-nummer uppbyggt?

Kopiera länk hit

I Sverige har vi tjugofyrasiffriga IBAN-nummer som alltid börjar med SE. Genom din bank kan du få reda på vad ditt företag har för IBAN-nummer. Behöver du kontrollera om ett IBAN-nummer är korrekt erbjuder de flesta banker den tjänsten via deras webbplats.

Relaterade ord
BIC

BIC är det id-nummer som används för att identifiera vilken bank som används vid utlandsbetalningar.

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.