Förbehåll

Förbehåll är frivilliga paragrafer i ett aktiebolags bolagsordning.

I bolagsordningen för ett aktiebolag kan du ta in olika frivilliga paragrafer som på något sätt påverkar aktierna eller aktiekapitalet. Dessa paragrafer kallas förbehåll.

Vanliga förbehåll i bolagsordningen

Kopiera länk hit

Hembudsförbehåll

Hembud är den vanligaste varianten av förbehåll. Det innebär att tidigare aktieägare har rätt att köpa tillbaka en aktie som har övergått till någon annan.

Hembud kan kombineras med både förköpsförbehåll och samtyckesförbehåll.

Förköpsförbehåll

Med förköp menas att övriga aktieägare ska erbjudas att köpa aktier i bolaget innan de får överlåtas till en ny ägare. Förbehållet gäller för alla typer av överlåtelser, till exempel köp, byte och gåva.

Förköp kan inte kombineras med samtycke.

Samtyckesförbehåll

Samtycke innebär att en aktie får överlåtas till en ny ägare endast med bolagets samtycke.

Samtycke kan inte kombineras med förköp.

Relaterade ord
Bolagsordning

En bolagsordning är ett aktiebolags regelverk som tillsammans med aktiebolagslagen sätter ramarna för verksamheten.