Folkpension

Folkpension är ett grundskydd i det gamla pensionssystemet. Motsvarande pension i dagens pensionssystem är garantipension.

Folkpension – garantipension

Kopiera länk hit

Folkpension i det gamla pensionssystemet innebar en pension som var lika för alla, helt enkelt ett fast belopp oavsett tidigare inkomst. I det pensionssystem vi har i Sverige i dag heter motsvarande form av pension garantipension. Det är ett grundskydd till dig som inte har haft någon inkomst under livet, eller en väldigt låg inkomst. Garantipension ingår i den allmänna pensionen tillsammans med inkomstpension och premiepension. Om du är född 1953 eller tidigare styrs din pension delvis fortfarande efter det gamla pensionssystemet med folkpension.

Garantipensionen baseras bland annat på inkomstpensionen, hur länge du bott i Sverige och ditt civilstånd. Du måste ha bott i Sverige i minst tre år för att få garantipension, och för att få full garantipension måste du ha bott i Sverige i 40 år. Garantipension kan du få när du har fyllt 65 år. Väljer du att ta ut pension före 65 års ålder påverkas garantipensionen. Premiepension, privat kapital, tjänstepension och privata pensionsförsäkringar påverkar inte garantipensionen. Du kan som mest få 8 779 kr (2022) i garantipension om du är ensamstående. Är du gift kan du som mest få 7 853 kr (2022) i garantipension.

Den allmänna pensionen

Kopiera länk hit

Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension, samt garantipension till den som inte arbetat eller arbetat väldigt lite. Inkomstpensionen är den stora delen av den allmänna pensionen. Premiepensionen är en mindre del av den allmänna pensionen som du kan placera i fonder. Om du väljer att inte aktivt planera premiepensionen kommer den placeras i AP7 Såfa som förvaltas av den statliga Sjunde AP-fonden. Utöver den allmänna pensionen kan du också ha en tjänstepension och ett privat pensionssparande.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om lön- och löneadministration där vi rätar ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Inkomst

När man använder begreppet inkomst syftar man vanligtvis på ersättningen för utfört arbete, med andra ord lön.