Fast egendom

Enligt lagens mening räknas fast egendom som jord, alltså själva marken. Men även fastigheter, växter, träd, sjöar och luftrum ovanför marken räknas in i fast egendom.

Vad räknas som fast egendom?

Kopiera länk hit

Jordabalken är det lagverk som avhandlar rättsliga bestämmelser angående fast egendom. I jordabalken står det angivet vad som räknas som fast egendom, vilket är jord. Med jord menar man de delar av jordytan i det svenska territoriet, men också växter, träd, vattentäckta områden samt luftrummet ovan marken och det som finns under jordytan. När man säljer en fastighet ingår den fasta egendomen i köpet, om inget annat avtalas. Fast egendom kan dels vara ett konkret fysiskt objekt och dels äganderätt till ett sådant fysiskt objekt.

Fastighetstillbehör och byggnadstillbehör ingår i fast egendom

Kopiera länk hit

Efter jord delas fast egendom in i fastigheter och därefter fastighetstillbehör. Fastighetstillbehör kan vara alltifrån:

 • Byggnad (även växthus, uthus, friggebod, lekstuga)

 • Ledningar för vatten och el

 • Stängsel

 • Buskar och träd

 • Flaggstång

 • Brevlåda

 • Grind

Det finns även något som kallas för byggnadstillbehör, vilket är föremål som tillhör byggnaden som också ska stanna kvar vid en överlåtelse. Allt som inte är fastighetstillbehör eller byggnadstillbehör har säljaren rätt att ta med sig vid flytten. Exempel på byggnadstillbehör är:

 • Kyl och frys

 • Garderober och garderobsinredning

 • Inbyggd mikrovågsugn

 • Toalett och badrumsinredning

 • Spisfläkt

 • Inbrottslarm

 • Persienner

 • Duschkabin

 • Badkar

 • Hatthylla

 • Radiatorer

 • Tvättmaskin och torktumlare

 • Kamin

Säljaren kan, som tidigare nämnt, få ta med sig viss fast egendom vid försäljningen, men då måste detta vara avtalat. Vid försäljning av en bostadsrätt kan dock säljaren inte avtala om att undanta fast egendom från köpet. Detta på grund av att säljaren faktiskt inte äger den fasta egendomen, utan det gör bostadsrättsföreningen.

Skillnaden mellan fast egendom och lös egendom

Kopiera länk hit

När man talar om fast egendom brukar även begreppet lös egendom dyka upp. Till lös egendom räknas alla förmögenhetstillgångar som inte är fast egendom, vilket gör det till ett negativt bestämt begrepp. Det är alla lösa saker som du äger, till exempel:

 • Pengar

 • Råvaror

 • Fordon

 • Smycken

 • Livsmedel

En bostadsrätt räknas till exempel som lös egendom då säljaren endast äger rätten till bostaden, och inte marken som den står på. Lös egendom är sådant du får ta med dig vid en fastighetsförsäljning, medan fast egendom är sådant som ingår i köpet. I fall där man är osäker på vad som räknas som fast eller lös egendom bör man ange i köpekontraktet huruvida föremålet ska ingå i köpet eller inte.

Relaterade ord
Lös egendom

Till lös egendom räknas alla förmögenhetstillgångar som inte är fast egendom, det vill säga inte fastigheter, fastighetstillbehör eller mark.