Enkel borgen

Enkel borgen innebär att borgensmannen blir betalningsskyldig när borgenären inte kan driva in skulden från gäldenären.

Mer om enkel borgen

Kopiera länk hit


Att gå i borgen

Kopiera länk hit

Att gå i borgen innebär att en person åtar sig ekonomiskt ansvar och tar över någons betalningsskyldighet om denne inte kan betala sin skuld . Borgen fungerar alltså som en säkerhet för långivaren. En person som går i borgen kallas för borgensman. Den som lånar ut pengar kallas för borgenär, och den som lånar kallas för gäldenär.

När en borgensman betalar en gäldenärs skuld betyder detta inte att gäldenären är fri från sin skuld. Borgensmannen har rätt att återkräva beloppet från gäldenären. Detta kallas för regressrätt.

Olika typer av borgensåtaganden

Kopiera länk hit

Vid en enkel borgen måste borgenären först visa att gäldenären inte kan betala eller inte kommer att betala skulden innan borgenären kan kräva betalning av borgensmannen. Borgensmannen är alltså inte skyldig att betala gäldenärens skuld så länge det inte är fastställt att gäldenären inte kan betala. Betalningsoförmågan hos gäldenären kan visas genom till exempel misslyckade utmätningsförsök eller genom en konkurs.

Vid en proprieborgen kan borgenären kräva betalning direkt från borgensmannen utan att först visa att gäldenären inte kan eller kommer att betala skulden. Detta är den vanligaste typen av borgen och på borgensförbindelsen skrivs formuleringen ”såsom för egen skuld” för att visa att det handlar om en proprieborgen. En generell borgen innebär att borgensmannen åtar sig att betala alla gäldenärens skulder, både nuvarande skulder och skulder som kan komma i framtiden. 

Borgen vid företagslån

Kopiera länk hit

När ett företag ansöker om ett företagslån kräver ofta banken en säkerhet för lånet, och detta kan vara just en borgen. I de flesta fall är det en eller några av företagets ägare eller företagets VD som går i borgen och som därmed blir borgensman. Företaget är gäldenären och banken borgenären. Innan en borgensförbindelse tecknas prövar borgenären borgensmannens betalningsförmåga.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.


Relaterade ord
Skuld

En skuld innebär att man är skyldig någon något, ofta pengar.