Engångsbelopp

Engångsbelopp utbetalas av arbetsgivare till arbetstagare som ersättning för arbete som inte är regelbundet eller avser en bestämd tidsperiod.

Engångsbelopp – lön på arbete som inte är regelbundet eller avser en bestämd tidsperiod

Kopiera länk hit

En arbetsgivare betalar en arbetstagare ett engångsbelopp för arbete som inte sker regelbundet eller för arbete som avser en särskild tidsperiod. Enligt Skatteverkets webbsida ska lön för följande typer av arbeten räknas som engångsbelopp:

  • vissa slag av ackordsersättningar 

  • retroaktiv lön 

  • semesterersättning 

  • tantiem (andel i vinst som tillägg till lön) 

  • vissa provisioner och arvoden 

  • avgångsvederlag            

  • retroaktiv livränta. 

Engångsskatt dras på engångsbelopp

Kopiera länk hit

När arbetsgivare ska betala ut engångsbelopp till arbetstagare för ersättning av arbete som inte är regelbundet eller avser en bestämd tidsperiod ska ersättningen beskattas enligt Skatteverkets engångsskattetabeller . Det finns en engångsskattetabell som gäller om personens huvudsakliga inkomst kommer från arbete, och en tabell som gäller om den huvudsakliga inkomsten kommer från pension. Hur mycket skatt som ska dras på engångsbeloppet beror på beloppets storlek. På ett större engångsbelopp betalas mer skatt än på ett mindre belopp. På Skatteverkets webbsida finns aktuella engångsskattetabeller. I de fall då en arbetsgivare vid samma tillfälle ska betala ut både en ordinarie lön och ett engångsbelopp ska två olika skattesatser dras. Engångsbeloppet och engångsskatten ska finnas med på arbetstagarens lönespecifikation eller på kontrolluppgifterna till Skatteverket.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatter. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Lär dig mer om skatter och moms

Kopiera länk hit

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket eller för lite skatt. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.

Relaterade ord
Engångsskattetabell

Engångsskattetabeller används för att se hur mycket skatt som ska betalas på lön för arbete som inte är regelbundet eller som avser en bestämd tidsperiod.