Engångsskattetabell

Engångsskattetabeller används för att se hur mycket skatt som ska betalas på lön för arbete som inte är regelbundet eller som avser en bestämd tidsperiod.

Engångsskatt – ersättning för oregelbundet arbete

Kopiera länk hit

När en arbetsgivare betalar en arbetstagare lön för ett arbete som inte är regelbundet eller avser en bestämd tidsperiod ska ett skatteavdrag göras på engångsbeloppet i enlighet med Skatteverkets engångsskattetabeller. Engångsskatt är alltså skatt som ska dras från lön som betalas ut oregelbundet. Exempel på lön som betalas ut som engångsbelopp är bonus, viss typ av ackordslön, retroaktiv lön, vissa provisioner och arvoden, avgångsvederlag, semesterersättning samt retroaktiv livränta. Vid lön som en arbetsgivare betalar ut regelbundet betalas inte engångsskatt, utan då dras skatten enligt den allmänna tabellen.

Engångsskatt enligt Skatteverkets engångsskattetabell

Kopiera länk hit

Storleken på lönen under ett år bestämmer hur mycket engångsskatt arbetsgivaren ska dra av och betala in. På Skatteverkets webbsida finns aktuella engångsskattetabeller. Ju högre engångsbeloppet är desto högre blir också skattesatsen. Ena tabellen gäller när en arbetstagares huvudsakliga inkomst kommer från arbete och den andra tabellen när den huvudsakliga inkomsten kommer från pension eller liknande. Utbetalning av ett engångsbelopp ska finnas med på den anställdes lönespecifikation eller i kontrolluppgifterna till Skatteverket. Om arbetsgivaren betalar ut både vanlig lön och ett engångsbelopp till en arbetstagare måste två olika skatter dras, en skatt på den ordinarie lönen och en skatt på engångsbeloppet.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatter. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Lär dig mer om skatter och moms

Kopiera länk hit

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket eller för lite skatt. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.

Relaterade ord
Arbetsgivare

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.