EES-länder

Genom ett handelsavtal ingår EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein i EU:s inre marknad med, i princip, fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor över landsgränserna.

EES – Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

Kopiera länk hit

Europeiska unionen, EU, är en ekonomisk och politisk organisation med många medlemsländer i Europa. Inom EU får varor, tjänster , kapital och människor röra sig fritt utan några tullgränser. EES-avtalet är ett handelsavtal mellan EU:s medlemsländer och medlemsstaterna i EFTA, European Free Trade Association, ett frihandelsområde som omfattar Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Schweiz är dock inte med i EES-avtalet. EES står för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och inrättades 1994. På engelska benämns det EEA, European Economic Area.

EES-avtalet skapar fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och människor mellan dess medlemsländer. Genom EES-avtalet har EFTA-länderna, med undantag för Schweiz, tillgång till EU:s inre marknad. Den inre marknaden syftar på EU:s medlemsländer och den gränsöverskridande marknad som finns där med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor. Dessa fyra kallas ibland för de fyra friheterna. EES-avtalet är således en möjlighet för europeiska länder som inte är med i EU att ändå ingå i den inre marknaden. Länderna måste i sin tur bidra finansiellt till EU och införliva unionens rådande rättsakter för den inre marknaden. 

Avtalet omfattar också stöd för den inre marknaden, bland annat konsument- och miljöskydd, utbildning, turism, kultur samt forskning och utveckling. EES-avtalet omfattar dock inte en gemensam jordbruks- och fiskeripolitik, inte heller en gemensam handels-, utrikes- och säkerhetspolitik. EES-avtalet är därför ingen tullunion med en helt gränslös marknad.

Starta företag som utländsk medborgare

Kopiera länk hit

Vill du som utländsk medborgare starta företag i Sverige finns olika regler beroende på om du är EU-medborgare och medborgare i ett EES-land eller om du är medborgare i ett land utanför EU och EES. Är du nordisk medborgare eller kommer från ett land inom EU/EES kan du starta och driva företag under en viss tid utan ett giltigt uppehållstillstånd. Kommer du från ett land utanför EU/EES måste du ansöka om ett uppehållstillstånd innan du kan starta företag.Relaterade ord
Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.