EDI

EDI är en metod för att överföra information, exempelvis fakturor, på elektronisk väg.

EDI är en förkortning av det engelska begreppet Electronic Data Interchange, som är en metod för att överföra diverse information på elektronisk väg. Vanligtvis syftar man på ett informationsutbyte mellan företag gällande t.ex. orderbekräftelser, lagersaldon eller fakturor . För större företag finns det ofta behov av ett faktureringssystem för att skicka ut många fakturor på ett enkelt sätt. Allt fler företag vill ta emot fakturor på elektronisk väg, via e-mail. Då är det lättare att hålla ordning på fakturorna, till skillnad från traditionella pappersfakturor som riskerar att komma bort.

EDI-faktura är e-faktura

Kopiera länk hit

Om du tidigare inte hört talas om EDI har du kanske hört talas om e-fakturor, alltså fakturor som skickas på elektronisk väg. En e-faktura är alltså en EDI-faktura. När företag skickar ut en EDI-faktura överförs informationen till mottagaren (kunden) i ett format som kan läsas av båda parters IT-system. Det är enklare att jobba med EDI-fakturor jämfört med PDF-fakturor. Det administrativa arbetet är snabbare och effektivare och risken för att något blir fel är betydligt mindre. Sedan den 1:a april 2019 är det lag på att samtliga inköp som görs inom den svenska offentliga sektorn ska faktureras mot elektronisk (EDI) faktura.

Fördelar med EDI för företag

Kopiera länk hit

För dig som driver eget företag och som fakturerar din försäljning finns det en hel del fördelar med att använda just EDI-fakturor. EDI-fakturering underlättar eventuell felsökning eftersom det blir betydligt enklare att stämma av betalningarna. Därtill slipper du lägga resurser på porto- och utskrifter.

Relaterade ord
Faktura

En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav från en part till en annan.

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.