Devalvering

Devalvering är en nedskrivning av ett lands valuta i förhållande till andra valutor.

Devalvering och fast växelkurs

Kopiera länk hit

Devalvering är en valutareform som innebär en nedskrivning av ett lands valuta i förhållande till andra valutor, alltså en sänkning av växelkursen. Motsatsen till devalvering är revalvering och innebär att ett land ökar värdet på sin valuta i förhållande till andra valutor. Sverige devalverade kronan ett flertal gånger på 1970-talet och tidigt på 1980-tal. För att kunna genomföra en devalvering måste landet ha en fast växelkurs. Fast växelkurs betyder att valutakursen bestämts på förhand. Med fast växelkurs är det lättare för exportörer och importörer att ha koll på växelkursen, men nackdelen är att valutan kan bli felaktigt värderad, antingen övervärderad eller undervärderad. Rörlig eller flytande växelkurs innebär att marknaden justerar växelkursen varje dag. Om ett land tillämpar rörlig växelkurs kallas en nedskrivning av valutans värde för depreciering.

Devalvering - ett försök att få igång en inhemsk ekonomi

Kopiera länk hit

En devalvering är en valutapolitisk åtgärd och ett försök att öka landets konkurrenskraft mot omvärlden. Devalvering gynnar landets export på kort sikt och förbättrar bytesbalansen men hämmar samtidigt importen. När priset på valutan sjunker blir importerade varor och tjänster dyrare och inflationen ökar. Det blir en ond cirkel i landets ekonomi då inflation innebär att den allmänna prisnivån ökar och pengarna minskar i värde. Vid inflation stiger priset på varor och tjänster ofta med minskad export som följd och det var precis det som devalveringen var tänkt stimulera.

Relaterade ord
Marknad

Marknad är en handelsplats där köpare och säljare möts.