Denuntiation

Denuntiation är en juridisk benämning på vissa underrättelser, till exempel ska en denuntiation skickas till gäldenären när ett skuldebrev överlåts till en ny borgenär.

En underrättelse om ändrat ägandeförhållande

Kopiera länk hit

Denuntiation betyder underrättelse och används främst i samband med skuldebrev. En denuntiation är ett meddelande som skickas till gäldenären, låntagaren, när ett skuldebrev eller annan fordran byter borgenär, långivare. Skuldebrev är ett kvitto på skulden. Ibland används även begreppen kreditavtal, låneavtal eller revers som synonymer till skuldebrev. Skuldebrevet fastslår hur stor skulden är, när den ska betalas tillbaka och om det finns övriga villkor för lånet. Med en denuntiation vet gäldenären vem hen ska betala till och den nya borgenären säkerställer att det är hen som får betalt. För att överlåtelsen ska vara giltig får lånevillkoren inte vara försämrade. Den nya borgenären får alltså inte öka räntan eller lägga på nya avgifter. En denuntiation kan ske både muntligt och skriftligt men en skriftlig denuntiation är att föredra då den kan bokföras och bevisas.

Denuntiation vid fakturaköp

Kopiera länk hit

Denuntiation är även aktuellt i samband med fakturaköp då den fungerar som en form av pantsättning. När du som företagare säljer en faktura till ett factoringbolag ska en denuntiation skickas ut med information om att du överlåter fakturan till en extern part, ett factoringbolag, och att din kund nu ska betala till denne istället. Factoring kan alltså bara genomföras när även gäldenären har meddelats om överlåtelsen.

Lär dig mer om fakturering

Kopiera länk hit

Det bästa med företagande är att få betalt, men hur går det till i praktiken? Vi har skapat en en guide om fakturering där vi reder ut begreppen och förklarar allt du behöver veta om fakturor och fakturering.

Relaterade ord
Faktura

En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav från en part till en annan.

Ränta

Ränta är kostnad för att låna pengar eller den avkastning långivaren får för att låna ut pengar.