Copyright

Copyright innebär ensamrätt att bestämma hur de verk som du skapar får användas.

Kopiera länk hit

Copyright, eller upphovsrätt som det också heter, är ingenting man behöver ansöka om. Det uppkommer automatiskt när du skapar någonting unikt, originellt och säreget. Det är copyright som ger författare, konstnärer, fotografer och andra kreatörer ensamrätt att bestämma över hur deras alster får användas och vem som har rätt att tjäna pengar på dem. För att skyddet ska gälla finns vissa krav som måste uppfyllas. Först och främst måste det du har skapat vara originellt eller präglas av en säregenhet från ditt personliga skapande. Med andra ord är det ditt sätt att skapa eller uttrycka något som i själva verket skyddas, och inte innehållet i själva verket.

Den ekonomiska respektive ideella rätten

Kopiera länk hit

Ensamrätten ger dig ekonomisk äganderätt vilket innebär att endast du får visa upp eller framföra verket med ekonomisk ersättning. Om ditt verk används av någon annan än dig själv, kan du begära skadestånd. Förutom den ekonomiska rätten till ditt verk, finns även den ideella, eller moraliska. Även den ideella rätten är en del av upphovsrätten och handlar om upphovsmannens rätt att bli angiven som just upphovsman. Ingen annan får alltså påstå att hen är skaparen av verket. Enligt den ideella rätten har du som upphovsman dessutom rätt att protestera om verket förändras och riskerar att vanära ditt rykte.

Kopiera länk hit

Copyright gäller i 70 år efter att den som skapat verket har gått bort. Upphovsrätten övergår vid upphovsmannens bortgång till de efterlevande genom arv eller utifrån testamente. När upphovsrättens skyddstid har gått ut kan vem som helst använda verket, även om man alltid brukar nämna upphovsmannens namn av respekt.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Upphovsrätt

Upphovsrätt är en ensamrätt på ett konstnärligt verk.