Bruttolöneavdrag

Bruttolöneavdrag innebär att arbetstagaren får en lägre bruttolön i utbyte mot en förmån.

Bruttolöneavdrag innebär att arbetstagaren får ett avdrag på bruttolönen, lönen före skatt, i utbyte mot en förmån . Det är en typ av löneväxling som kan ske fortlöpande eller vid enstaka tillfällen. Den anställda får då en lägre skattepliktig lön och kan ta del av en förmån som annars skulle betalats med arbetstagarens egna, skattade pengar. Arbetsgivaren betalar även en lägre arbetsgivaravgift, vilket innebär att bruttolöneavdrag kan vara förmånligt för både arbetsgivare och arbetstagare. Exempel på förmåner till den anställda kan vara hälso- och sjukvård, pension, fler semesterdagar, högre sjukpenning eller en bilförmån. Det är arbetsgivaren som beslutar om bruttolöneavdrag och förmåner. Det behöver inte ges till samtliga anställda, utan går att ge till enskilda personer eller till en viss personalkategori.

Bruttolöneavdragets för- och nackdelar

Kopiera länk hit

En fördel för arbetsgivaren är att arbetsgivaravgifterna blir lägre. En annan fördel kan vara att ett företags olika förmåner kan attrahera ny och kvalificerad personal till olika tjänster på arbetsplatsen. Arbetstagarens fördel är att skatten blir lägre då förmånen är skattefri. Bruttolöneavdraget kan dock innebära förändringar i den anställdas sjukpenning, pension, a-kasseersättning och föräldrapenning i och med att själva lönen blir lägre, vilket kan ses som en nackdel.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om lön- och löneadministration där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Arbetsgivare

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.

Förmån

En förmån är ersättning för arbete eller ett positivt erbjudande som en anställd kan erhålla utöver den vanliga lönen.