Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är de villkor som gäller för betalningen av en vara eller tjänst.

Betalning av en vara eller tjänst

Kopiera länk hit

För att kunna driva en verksamhet måste företag få betalt för sina produkter och/eller tjänster. I betalningsvillkoren för en vara eller tjänst finns information om hur betalningen ska gå till. Villkoren innehåller bland annat information om fakturaavgift, dröjsmålsränta och betalningstid. Under betalningsvillkoren finns ofta också information om vilka betalningsmetoder som accepteras, samt information om leverans. Det är företaget som säljer varan eller tjänsten som bestämmer betalningsvillkoren.

Betalningstiden

Kopiera länk hit

För att slippa onödiga påminnelseavgifter är det viktigt att som kund ha koll på när en faktura ska vara betald, alltså vilken förfallodag fakturan har. En betalningstid kan variera från 10 dagar upp till 90 dagar, vanligtvis är betalningstiden 30 dagar. Det innebär att fakturan ska vara betald 30 dagar efter fakturans datum. Om betalningsvillkor inte har avtalats gäller den betalningstid som vanligtvis används i branschen. Om inte betalningen sker enligt betalningsvillkoren har säljaren rätt att ta ut en dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan kan avtalas bort vid försäljning till en privat konsument, men inte vid försäljning mellan företag. Dröjsmålsräntan bör finnas med i betalningsvillkoren. Om dröjsmålsräntan inte finns angiven i betalningsvillkoren kan företaget debitera kunden med en referensränta enligt lag. Räntan beräknas på fakturabeloppet inklusive moms. Det utgår ingen dröjsmålsränta på faktureringsavgifter, påminnelseavgifter eller inkassoavgifter.

Kort eller lång betalningstid

Kopiera länk hit

Genom att välja en kort betalningstid för sina varor eller tjänster kan företag förbättra sin likviditet . Självklart är företagen också måna om sina kunder och vill ge så fördelaktiga betalningsvillkor som möjligt. Företag kan därför erbjuda olika betalningsvillkor för att möta upp olika behov och önskemål.

Andra typer av betalningsvillkor

Kopiera länk hit

Betalningsvillkoren kan se ut på olika sätt. På en faktura kan det till exempel stå “10 dagar 2 %, 30 dagar netto”. Det innebär att om fakturan betalas inom tio dagar får kunden två procent rabatt på fakturabeloppet. Väljer kunden att betala efter 10 till 30 dagar ska beloppet betalas in utan avdrag för rabatt.

Relaterade ord
Likviditet

Likviditet är ett mått på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga.