Beställningspunkt

Beställningspunkt används inom lagerplanering och anger när nya varor eller nytt material ska beställas.

Beställningspunkt är förbrukningen under ledtiden plus säkerhetsdagar

Kopiera länk hit

Ett lager innehåller varor och material som ska förbrukas, tillverkas eller säljas vidare. Företag behöver olika storlek på lager. Ett tillverkande företag kan behöva ett stort lager medan ett tjänsteföretag vanligtvis har ett litet lager. Ett lager ska dock alltid försöka hållas lagom stort i förhållande till företagets behov. Ett lager med för lite varor kan innebära att företaget förlorar beställningar och kunder, medan ett lager med för mycket varor binder kapital i onödan och kräver stora utrymmen. Beställningspunkten anger hur lågt lagernivån får sjunka innan nya varor eller nytt material måste beställs hem. Begreppet används inom lagerplanering och bestäms utifrån en ledtid, det vill säga tiden mellan beställning och leverans och den genomsnittliga varuförbrukningen. Många företag räknar även med ett par säkerhetsdagar eller buffertdagar för att till exempel oväntade leveransfördröjningar eller försäljningstoppar inte ska påverka företagets produktion och försäljning negativt. Formeln för beställningspunkten ser ut så här: (Varuförbrukning per dag * Ledtid) + Säkerhetsdagar = Beställningspunkt.

Fördelar med en uttalad beställningspunkt

Kopiera länk hit

Med beställningspunkter kan företag hålla optimala lagernivåer. Det är ett sätt att undvika leveransstörningar och förlust av kunder vid ett för litet lager. Genom att använda beställningspunkter minskar även risken att företaget binder onödigt kapital i lagret och betalar för stora lagerutrymmen i onödan.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Kapital

Kapital är en insats som kan ge avkastning.