Balansomslutning

Balansomslutning är summan av ett företags tillgångar eller skulder+eget kapital i en balansrapport.

Balansomslutning är summan av ett företags tillgångar eller skulder i en balansräkning

Kopiera länk hit

I en balansräkning delas tillgångar och skulder upp i två delar. Sidorna brukar kallas för tillgångssidan respektive skuldsidan där eget kapital ingår i skuldsidan. Balansomslutning är summan av ett företags tillgångar eller skulder i en balansräkning.

Tillgångar och skulder ska vara i balans

Kopiera länk hit

I en balansräkning ska alltid summan av tillgångar och skulder vara i balans d.v.s. att summan av tillgångarna ska vara lika stor som för skulderna. Balansomslutningen visar hur mycket tillgångar eller skulder som finns i bolaget vid en viss tidpunkt och är ingen typ av värdering.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Balansräkning

En balansräkning redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under räkenskapsåret.