Avvikelse

En avvikelse visar hur verkligheten skiljer sig från vad man förväntade sig, till exempel skillnaden mellan budget och utfall.

En analys mellan utfall och budget

Kopiera länk hit

En budget är en ekonomisk kalkyl, en prognos för framtida ekonomiska händelser, och baseras på antaganden om den förväntade utvecklingen. Dessa antaganden kommer kanske inte att stämma helt och hållet under budgetperioden, då de förutsättningar som budgeten gjordes på kan förändras med tiden - utfallet avviker från budgeten. I en avvikelseanalys visar man på skillnader mellan utfall och budget. Man söker helt enkelt efter förklaringar på varför utfallet inte stämmer överens med budgeten. Detta kan bero på faktorer utanför verksamheten, till exempel ökade inköpskostnader eller på faktorer inom företaget, till exempel större materialåtgång i produktionen. En avvikelse kan visa på både positiv och negativ utveckling, alltså att verksamheten antingen genererar mer eller mindre vinst än vad som budgeterats.

Varför är det viktigt att analysera avvikelserna?

Kopiera länk hit

En budget är, som tidigare nämnts, en prognos för framtida ekonomiska händelser. Med en budget blir det enklare att ha en målsättning med verksamheten och hålla koll på kostnader och intäkter. Det är viktigt att vara realistisk i budgetarbetet. En budget ska avspegla realistiskt förväntade resultat under budgetperioden, inte vad man hoppas och önskar. Gör uppföljningar under budgetperioden och analysera både negativa och positiva avvikelser, alltså hur det faktiska resultatet , utfallet, skiljer sig från budgeten. Om du upptäcker negativa avvikelser i tid kan du vidta snabba och effektiva åtgärder för att nå målet. Det är avvikelseanalysen som gör budgeten viktig och lärorik.

Lär dig mer om bokföring, budget och utfall

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller med en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Resultat

Resultat är en ekonomisk term och är ett samlingsbegrepp för ekonomisk vinst och förlust. Resultatet beräknas genom intäkter minus kostnader. Resultat används framförallt inom områdena bokföring och ekonomistyrning.