Återrapporteringsfil

Återrapporteringsfiler är sådana filer som hämtas från banken och läses in i ett ekonomisystem för att rapportera när fakturor blivit betalda.

När du vill underlätta det manuella arbetet med betalningar, kan du istället använda återrapporteringsfiler. Det här gör du antingen genom en bankkoppling eller genom att hämta filen manuellt från din internetbank som du sedan läser in i Fortnox. Återrapporteringsfiler finns i de flesta fall tillgängligt både för utbetalningar och inbetalningar.

Varför återrapporteringsfil?

Kopiera länk hit

Med hjälp av återrapporteringsfiler kan du sköta företagets betalningar direkt från internetbanken. Själva tjänsten kostar ofta en summa hos banken beroende på vilken bank du använder, pengar som snabbt kommer att återbetalas i sparad administrationstid. Det kan vara speciellt tidseffektivt om du har många betalningar i din verksamhet. Skillnaden mellan betalfiler och återrapporteringsfiler är att betalfilen avser betalningar som har skapats och ska utföras medan återrapporteringsfiler avser betalningar som utförts.

Bankkopplingar i Fortnox

Kopiera länk hit

Fortnox erbjuder automatiska bankkopplingar till samtliga av de stora svenska bankerna. Vill du läsa mer om hur du kommer igång med en bankkoppling, se här .

Relaterade ord
Bankkoppling

En koppling mellan bank och ekonomisystem för att underlätta bokföring och fakturahantering.