ARN

ARN är en förkortning av Allmänna reklamationsnämnden. En statlig myndighet som löser tvister mellan konsumenter och företag.

Allmänna Reklamationsnämnden i Sverige

Kopiera länk hit

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet som konsumenter kan använda sig av för att pröva sin rättvisa i tvister med företag – utan att fallet ska tas upp i domstol. Sverige var ett av Europas första länder att erbjuda denna möjlighet till konsumenter, och det har visat sig spela en viktig roll för konsumenter när det kommer till att lösa tvister och klagomål. 

ARNs uppdrag är att agera mellanhand i konsumenttvister, granska ärenden objektivt och ta fram rekommendationer och beslut baserat på lagar och förordningar. Nämnden består av en ordförande , en föredragande, samt representanter från branschorganisationer och konsumentorganisationer.

ARN prövar din tvist kostnadsfritt

Kopiera länk hit

När en konsument och ett företag inte kan nå en överenskommelse och lösa en tvist på egen hand så kan tvisten prövas av Allmänna Reklamationsnämnden kostnadsfritt. ARN samlar in information från både konsumenten och företaget för att utvärdera ärendet. Därefter lägger nämnden fram en opartisk rekommendation. 

Alla tvister behandlas skriftligt och vanligtvis tar det fem till sex månader från att konsumenten har anmält företaget till att ett beslut tas. ARNs rekommendation är inte bindande för någon av parterna, utan det är endast en rekommendation för hur tvisten ska lösas. Det är helt frivilligt att använda ARN för att lösa en tvist, både företaget och konsumenten måste ge samtycke till att ärendet ska prövas. Om båda parter är överens om att följa ARNs beslut så är det bindande.

Om ditt företag har blivit anmält

Kopiera länk hit

Det är endast konsumenter som kan göra en anmälan till ARN. Vanligtvis handlar det om ett klagomål eller en tvist vid ett köp, en leverans eller en tjänst som inte uppfyller förväntningarna. Men det kan också handla om att konsumenten upplever att företaget inte håller sig till de krav och regler som finns i konsumentköplagen

Allmänna Reklamationsnämnden har som mål att erbjuda rättvis bedömning i alla tvister, och lämnar därför rekommendationer om hur tvisten bör lösas baserat på lagar och förordningar. 

När ett företag blir anmält till ARN skickas ett e-postmeddelande till det företag fallet berör. Skulle det berörda företaget inte svara på anmälan så utgår nämnden från att konsumenten har rätt i tvisten.

Relaterade ord
Konsument

En konsument är en privatperson, en fysisk person, som köper en vara eller tjänst. I en vidare definition är en konsument en slutförbrukare av en vara eller tjänst.

Konsumentköplagen

Konsumentköplagen är en tvingande lag som gäller när företag säljer varor till privatpersoner.

Ordförande

Ordförande i ett aktiebolags styrelse organiserar och leder styrelsens arbete.