A conto

A conto är en delbetalning, vanligtvis i form av en förskottsbetalning. A conto används ofta vid långvariga uppdrag med höga betalningsbelopp.

A conto är en delbetalning

Kopiera länk hit

Ett företag vill få betalt för den vara eller tjänst man erbjuder kunden. Fakturering kan ske på olika sätt. På italienska betyder a conto ”på löpande räkning”, och är en typ av fakturering som ofta görs för förskottsbetalningar. Det blir en delbetalning på slutfakturan och den slutliga betalningen sker först när arbetet är slutfört. På den slutgiltiga fakturan ska hela slutsumman finnas med med avdrag för de a conto-fakturor som redan betalats. Alla betalningar som sker a conto räknas således av på den slutliga fakturan och alla belopp ska redovisas och bokföras. A conto-fakturan fungerar då som ett underlag på uppdragets slutförande. A conto används ofta som en fakturaform i samband med höga betalningsbelopp och vid långvariga uppdrag. I sådana fall är det en ökad säkerhet att fakturera med förskottsbetalning istället för att vänta på att hela uppdraget ska färdigställas. I det senare fallet finns det risk att kunden inte kan eller vill betala. Vanligtvis fakturerar företag med a conto enligt en förutbestämd betalningsplan eller efter utförda tidsinsatser.

Hur bokförs moms vid betalning a conto?

Kopiera länk hit

Det finns regler för hur a conto-fakturor ska redovisas. Moms ska till exempel ingå på a conto-fakturor och redovisas samma period som företaget betalar eller får betalt. A conto-betalningar sker ofta månadsvis, men det kan förekomma andra betalningsplaner.

Lär dig mer om fakturering

Kopiera länk hit

Det bästa med företagande är att få betalt, men hur går det till i praktiken? Vi har skapat en guide om fakturering där vi reder ut begreppen och förklarar allt du behöver veta om fakturor och fakturering.

Relaterade ord
Moms

Moms är mervärdesskatt som betalas till staten när du köper varor och tjänster. Vanligtvis är momsen inräknad i priset vid privata köp av varor och tjänster. Däremot måste företagare lägga på moms vid försäljning av varor och tjänster.