Dela denna artikel

Ändra inloggningsuppgifter

Hantera Fortnox

För att ändra dina egna inloggningsuppgifter klickar du på ditt företagsnamn uppe till höger och väljer sedan Inloggningsuppgifter.

För att ändra någon annan användares inloggningsuppgifter måste du vara programadministratör, och klickar på företagsnamnet och väljer sedan Administrera användare.

Du kommer då in på nedanstående vy där du kan se, ändra och radera användarnamn och lösenord.

Användarnamn
Här anges ett användarnamn. Siffrorna efter @ är knutna till företaget och kan inte ändras. Du kan inte ändra användarnamn om du är inloggad i programmet via bankID.

Namn
Ange användarens namn. Detta kommer att synas bland annat i historiken i programmet, samt vara förvalt som referens vid skapande av fakturor o.dyl.

Personnummer
Ange personnummer om du vill ha möjlighet att använda BankID vid exempelvis inlogg och/eller signering av betalningar o.dyl.

E-post
En giltig e-postadress måste anges. Till denna adress skickas vid önskemål olika typer av notiser från programmet, samt nytt lösenord i de fall det behövs.

Mobilnummer
Ange ett mobilnummer för att bland annat användning av SMS-autentisering vid inlogg, samt för att kunna få notiser från programmet om det önskas.

Obs! De fält man inte kan radera innehållet i (användarnamn, namn och e-post) kan man anonymisera genom att skriva in fiktiva värden i.

Lösenord
Här kan du ange ett eget lösenord, eller låta programmet generera ett nytt lösenord åt dig. Du kan inte ändra lösenord om du loggat in i programmet med BankID.

SMS-autentisering
Om du aktiverar SMS-autentiseringen kommer det skickas en kod till angivet mobilnummer varje gång användaren loggar in i Fortnox. Det blir alltså ett extra steg vid inloggning i programmen för att utöka säkerheten.

Språk
Här väljer du om du vill att programmet ska visas på svenska eller engelska.

Automatisk utloggning
Här väljer du hur lång tid användaren kan vara inaktiv i programmet innan du automatiskt loggas ut.

Inaktivera användare
Har du en användare som under en tid inte ska arbeta i programmen kan du välja NEJ i inställningen för Aktiv. Då kommer användaruppgifterna och behörigheterna ligga kvar men det kommer inte gå att logga in med användarens uppgifter. Alla användare som ska arbeta i programmen måste ha status Aktiv.

Fick du den hjälp du sökte?