Dela denna artikel

Att ta ut information från Hogia Ekonomi

Byt till Fortnox

I denna artikel kommer du att lära dig hur man effektivt tar ut rätt information från Hogia för att konvertera över till Fortnox.

Arbetar du i Hogia Ekonomi idag och vill byta till Fortnox hjälper vi dig med att överföra/konvertera ditt företag.

För att ta ut den information som du behöver till konverteringen gör du på följande sätt i Hogia Ekonomi:

Obs! Notera att enbart de filer som ni vill läsa behöver tas ut.

* Kundregister:
Arkiv → Export → Övrig → Markera kund → OK → Text fil sparas ner på datorn.

* Leverantörsregister:
Arkiv → Export → Övrig → Markera leverantör → OK → Text fil sparas ner på datorn.

* Artikelregister:
Arkiv → Export → Övrig → Markera artikel → OK → Text fil sparas ner på datorn.

* SIE-filer:
Arkiv → Export → SIE → Välj SIE 4 format → Välj verifikationsperiod (1 SIE-fil per räkenskapsår) → OK → SIE-fil sparas ner på datorn.

* Obetalda kundfakturor:
Rapporter → Rapportcentral → Kundreskontra → Reskontrajournal → Lista innehållande: Obetalda fakturor → Export → Exportformat: Rådata till Microsoft Excel (*.xls) → Excel fil sparas ner på datorn.

* Obetalda leverantörsfakturor:
Rapporter → Rapportcentral → Leverantörsreskontra → Reskontrajournal → Lista innehållande: Obetalda fakturor → Export → Exportformat: Rådata till Microsoft Excel (*.xls) → Excel fil sparas ner på datorn.

Fick du den hjälp du sökte?