Dela denna artikel

November 2023 Systemdokumentation Fortnox Lön

Lön

Enligt bokföringslagen ska en beskrivning finnas över lönesystemets organisation och uppbyggnad. Denna
beskrivning, systemdokumentation, ska ge en överblick över lönesystemet.

Fick du den hjälp du sökte?