Dela denna artikel

Maj 2023 Systemdokumentation Fortnox Lön

Lön

Enligt bokföringslagen ska en beskrivning finnas över lönesystemets organisation och uppbyggnad. Denna 
beskrivning, systemdokumentation, ska ge en överblick över lönesystemet.

Fick du den hjälp du sökte?