Dela denna artikel

Justera felaktigt utbetald förmån

Lön

Har du betalat ut en förmån felaktigt på en tidigare månad som redan är utbetalad och deklarerad till Skatteverket så finns det några saker du behöver tänka på. En förmån ska rättas i den månad som felet uppstår, eftersom Skatteverket inte tar emot ett negativt belopp på en förmån i arbetsgivardeklarationen så behöver du därför rätta förmånen på det lönebesked som förmånen betalades ut på. När du gör en rättning på en tidigare utbetald lön där perioden redan är deklarerad till Skatteverket är det viktigt att skatten inte ändras på den anställdas lönebesked utan att det enbart är förmånen som justeras.

Exempel:
På Annas lönebesked för januari betalades en förmån ut på 2000 kronor. Månaden efter upptäcker du att det var fel belopp, det skulle ha varit 1000 kronor. Observera att den totala skatten på Annas lönebesked som redan är utbetalat i januari var 9 031,00 kr.

Eftersom förmåner ska rättas i den månad som felet uppstår så kan du inte lägga in -1000 på löneart 39 på februari lönen, därför behöver du återföra Annas lönebesked för januari och korrigera förmånsbeloppet på det ursprungliga lönebeskedet. Därefter skickar du in en ny arbetsgivardeklaration som en rättelse till Skatteverket.

Under fliken Utbetalda i lönekörningen markerar du lönebeskedet du vill justera förmånsbeloppet på och klickar sedan på Återför nere till vänster.

Lönebeskedet kommer då flyttas tillbaka till fliken Skapade. Gå därefter in på lönebeskedet och notera skatten som i vårt exempel innan justering är på 9 031,00 kr, det är denna skatt som är deklarerad i arbetsgivardeklarationen på individnivå till Skatteverket och som inte får minskas. Därefter korrigerar du förmånsbeloppet till det korrekta och sparar, i vårt exempel ändrar vi från 2000 kr till 1000 kr på löneart 39 - Annan förmån. 
När du sparar din ändring kommer programmet räkna om skatten på lönebeskedet utifrån det nya förmånsvärdet, det är nu vi i vårt exempel ändrar tillbaka skatten till 9 031,00 kr i fältet Manuell skatt och sparar på nytt. 

Därefter går du igenom de olika stegen i lönekörningen igen tills lönebeskedet ligger under fliken Utbetalat. Sedan går du till arbetsgivardeklarationen för den perioden och skapar om den för att sedan skicka in den som en rättelse till Skatteverket. 

Fick du den hjälp du sökte?