Dela denna artikel

Drivmedelsförmån vid körning med privat bil

Lön

Om arbetsgivaren betalar för drivmedlet för dina privata resor så ska den anställde beskattas för drivmedelsförmån. Detta gäller oavsett om den anställde kör en förmånsbil eller sin egna privata bil.

När den anställde (betalningsmottagaren) har fått förmån av drivmedel men där den anställde inte har någon bilförmån utan kört med sin privata bil så ska du redovisa marknadsvärdet av förmånen av fritt drivmedel. Här görs ingen uppräkning med 1,2 som det görs när den anställde har Drivmedelsförmån vid tjänstebil, Drivmedelsförmån vid bilförmån .

 Beloppet för drivmedelsförmån vid körning med privat bil ska redovisas i fält 012 - Övriga skattepliktiga förmåner i arbetsgivardeklarationen och i Fortnox Lön använder du löneart 39 Annan förmån

Fick du den hjälp du sökte?