Dela denna artikel

KPI - Hur skapar man en variabel?

Koncern, Rapport & Analys

Variabler i Fortnox kan skapas på tre sätt:

  • Fördefinierade variabler som utgår från de sie4-filer som är uppladdade.

  • Genom att ladda ner KPI-mallen, skapa ett nyckeltal som variabel och ange data för varje tidsintervall.

  • Genom att ange en formel där konton och/eller KPI-variabler ingår.

I denna artikel beskrivs det sista alternativet av de ovan. De variabler som skapas på detta sätt kan användas i grafer och tabeller, alltså på samma sätt som nyckeltals-variabler.

Skapa variabel
Gå till Ekonomi - Datahantering och klicka på Ny variabel.


Välj variabel
Antingen utgår du från formeln för en existerande variabel eller så skapar du en helt ny formel. Om du vill utgå från en existerande variabel så klickar du på Välj variabel och väljer den du vill utgå från. Formeln visas då i fältet Formel.

Definiera variabel
Oavsett om du utgår från en existerande variabel eller skapar en ny så anger du sedan namn, beskrivning och enhet. Klickar du i Privat är du den enda användaren som kan se variabeln.
(OBS! namnet får endast innehålla bokstäver mellan a-z och _, dvs inte å ä ö eller mellanslag)

Formel
Klicka i fältet under rubriken Formel för att ange formel. Precis som när grafer och tabeller skapas så kan du använda de vanliga räknesätten och andra variabler när du skapar din nya variabel. Läs mer om formler här.

Under fältet Formel visas den data som formeln ger. När du är klar klickar du på Spara så sparas variabeln.

Nu kan du använda variabeln när du skapar grafer och tabeller!

Exempel:

Skapa en variabel som innehåller alla intäktskonton:

  • Namn: alla_intakter

  • Formel: -{3000-3999}

Förklaring: intäktskonton är mellan konton mellan 3000 och 3999, genom att ange 3000-3999 så summeras alla intäktskonton. Måsvingeparentes {} används för att visa förändring respektive månad. Intäkter lagras som negativa värden i sie4-filen men oftast vill man ha dem som positiva värden, därför behöver man sätta minustecken först.

Lägg in variabeln i en graf eller tabell
När du har skapat din variabel och sparat den kan du lägga in den i en graf eller tabell. Detta görs genom att du i formelfältet skriver in namnet på variabeln. Exempelvis:

alla_intakter

Då ska all data från den variabeln synas i grafen eller tabellen.

Fick du den hjälp du sökte?