Dela denna artikel

KPI - Hur skapar man en KPI?

Koncern, Rapport & Analys

Läs in nyckeltal från er verksamhet i Fortnox och använd i grafer och rapport-tabeller.

Dessa kan sedan läggas in i rapporter eller dashboards. Nyckeltal kallas även KPIer i Fortnox.

Skapa KPI
Har du en handfull nyckeltal som du vill uppdatera är det lättast att göra det direkt i webbgränssnittet. Alternativet är att exportera en mall till Excel som man fyller i och läser in, se längre ned hur du gör det.

Gå till Ekonomi - Datahantering - KPIer och klicka på knappen Ny KPI. Börja med att namnge KPI:n med det namn som ska användas i systemet, det får inte innehålla mellanslag och bara tecken från a till z och _

Sedan kan du skriva en beskrivning av nyckeltalet och ange en enhet. Du kan även ange om KPI:n ska ha ett balansvärde eller resultatvärde:

  • Resultat: Ett nytt värde måste anges på ett datum för att det ska räknas, dvs om inget värde anges kommer inget värde visas

  • Balans: Alla värden gäller tills vidare, dvs om du anger ett värde för ett datum så kommer det gälla för alla datum efter detta tills nytt värde anges

När du är klar sparar du KPI:n. Nu kan du börja mata in data, det gör du under fliken Variabeldata:

  • För normal månadsrapportering anger du sista dagen i månaden, börja med den första månaden bakåt i tiden som du vill rapportera

  • Ange värdet och klicka på Lägg till

  • Fortsätt ange värden så långt du vill rapportera

Under den sparade variabeldatan kan du se en förhandsvisning av den data som du matat in i form av en tabell och graf.

Skapa budget- och prognosdata
Grundinställningen när man lägger in datavariabler är Utfall, men det går även att välja Budget eller Prognos. Lägger man in värden med någon av detta valt så kommer systemet behandla datan likadant som om man hade lagt in bokföringsdata som Budget eller Prognos.

Exempel:

  • Datavariabeln bord är antalet sålda bord per månad

  • Formeln bord ger utfallet

  • Formeln Budget(bord) ger de värden av bord som angetts som budget

  • Formeln bord-Budget(bord) ger skillnaden mellan utfall och budget

Fick du den hjälp du sökte?