Dela denna artikel

KPI - Hur anger man nyckeltal i en KPI-mall?

Koncern, Rapport & Analys

För att ange nyckeltal i en KPI-mall så går du via Ekonomi - Datahantering - KPIer.

Där finns en knapp som heter KPI-mall.

Därefter kommer en popup där du får lite olika val. Ange period på tidsaxeln och sedan vilka nyckeltal som ska följa med, om det finns sedan tidigare.

Överst i mallen kan det se ut så här (i detta exempel fanns tre variabler sparade sedan tidigare):

I den översta raden ska du bara ändra datumen (kolumn E, F, G och så vidare i exemplet ovan). Endast månader är tillgängliga som tidsintervall. Ange sista dagen i de månader du vill ha med i samma format som ovan, alltså ÅÅÅÅ-MM-DD.

I den andra raden finns en beskrivningstext, den kan du ta bort eller låta stå kvar men fyll inte i någon data på denna rad.

På rad 3 finns en exempelvariabel som heter Forsaljning. Varje variabel kan vara antingen resultatvariabel (RESULT) eller balansvariabel (BALANCE). Skillnaden är att resultatvariabler gäller för de datum de anges och balansvariabler gäller för alla datum från att de anges och framåt tills ett nytt värde anges.

En annan skillnad är att balansvariabler inte kan ackumuleras, alltså att ack formlerna inte fungerar.

På rad 3 kan du ange den första variabeln. I kolumn A anges variabeln så som systemet ska läsa in den, det innebär att namnet bara får innehålla stora och små bokstäver mellan a till z men inga andra tecken, alltså inte å ä ö, siffror, tecken/symboler eller mellanslag. I kolumn B kan du namnge variabeln och här är alla tecken tillåtna. Samma sak i kolumn C där du kan skriva en längre beskrivning. Kortfattat är det som står i kolumn A till för datorer att läsa men kolumn B och C läses av människor.

Data för din variabel fyller du i cellerna från kolumn D och vidare, beroende på hur många månader du fyllt i på rad 1. Den data du fyller i här kan endast vara siffror och decimaltecken.

OBS! ett värde måste anges i alla celler, finns inget värde så ange “0” eller ta bort hela kolumnen (om alla celler i kolumnen saknar värde).

Fortsätt ange så många variabler/nyckeltal du vill från rad 4 och nedåt på motsvarande sätt som på rad 3.

När du är klar sparar du filen och tar fram Fortnox Koncern i webbläsaren igen. Gå till Datahantering och klicka på Ladda upp KPI. Nu är KPI-variablerna uppladdade till Fortnox Koncern.

Så här kan en korrekt ifylld KPI-fil se ut över antalet anställda:

När du fyllt i de värden som du önskar ha, sparar du Excel-filen och klickar på Ladda upp KPI under Datahantering för att sedan välja Excel-filen du precis skapat/redigerat. Efter du laddat upp KPI:n kommer du finna den under Datahantering - KPIer.

Fick du den hjälp du sökte?