Mallar och exempelfiler till importfunktionen

Fakturering

I Fortnox kan du importera egna register genom att klicka på ditt företagsnamn/namn längst upp i mitten av programmet och välja Import.

Via denna funktion så har du möjlighet att på egen hand importera register så som artikelregister, kundregister, leverantörsregister och tillgångsregister. Med hjälp av denna funktion kan du importera dessa typer av redan befintliga register som du kanske har från något annat program eller som du har fört vid sidan om.


Format och begränsning

Kopiera länk hit

Du kan importera filer i följande format: CSV, TXT, TSV, TAB, XLSX (Excel 2007) och XLS (Excel 2003). Det finns en begränsning på maximalt 10 000 rader per fil. Skulle du ha ett register som innehåller flera rader än 10 000 så behöver du i så fall dela upp dessa innan du kommer kunna importera detta register. Sedan får du göra en import var för sig av ditt delade register.

Vill du läsa mer om hur du hanterar filer i Excel, klicka här: Office Support - Importera eller exportera textfiler, txt eller csv


Spara mall

Kopiera länk hit

I själva importen så har du en möjlighet att spara en mall av de inställningar och de kopplade kolumner som du gjort. Denna fråga om att spara dina inställningar som en mall kommer du att få när du kopplat dina kolumner från din fil till rätt respektive fält i Fortnox i importguiden. Att spara en mall av dina inställningar kan underlätta importen vid nästa gång som du ska importera ett liknande register.

När du svarat Ja på ovanstående fråga kommer dina inställningar att sparas och nästa gång du ska göra en import av ett liknande register (i detta exempel ett artikelregister) så kommer du kunna välja att använda samma mall från tidigare import och på så sätt få dina kolumner redan kopplade. Det sparar tid och förenklar för dig i importen.

När du ska göra en ny import av samma typ av register så kan du välja att använda mallen. Klicka på Mallar uppe i högra hörnet efter du har valt vilket register det är du ska importera.

Du får då upp en ruta där alla dina sparade mallar finns att välja mellan. Det kommer också alltid, till varje register som kan importeras finnas en Fortnox standardmall (Fortnox Artikelmall, Fortnox Leverantörsmall, Fortnox Kundmall, Fortnox Tillgångsmall) att välja.

Du kan också välja vilken mall du vill använda i nästa steg av importen. Uppe till höger finner du Inställningar. Klicka på den så har du även där en möjlighet att välja om du vill använda någon av dina sedan tidigare sparade mallar eller Fortnox standardmall för det aktuella registret.

Ladda hem exempelfiler

Kopiera länk hit

För att underlätta i importen av dina register så kan du här nedan ladda hem exempelfiler för de olika register som är möjliga att importera. De finns i två olika formmat att ladda hem, .csv eller .xlsx (Excel).

Högerklicka på Här vid det register du vill ladda hem och välj Spara som eller Spara länk som beroende på vilket operativsystem du har på din dator. (PC eller MAC).

Vill du läsa mer om import eller export av filer, och hur de hanteras i Excel, klicka här: Office Support - Importera eller exportera textfiler, txt eller csv

Länkar till filerna:

Fick du den hjälp du sökte?