Sammankoppling med befintlig Fortnoxkund

Digital Byrå

Sammankoppling / Dubbelsammankoppling

Kopiera länk hit

Du som använder Fortnox Digital byrå och ska börja samarbeta med en kund som redan har Fortnox program sedan tidigare, kan koppla samman din byrå med kundens program. ÄVEN om kunden själv inte har någon användare som är systemadministratör. Det går att skicka en förfrågan om samarbete till ett klientabonnemang när endast konsulterna från den byrå som redan är kopplad är systemadministratörer. Sammankopplingar genomför du direkt i Digital byrå genom att skicka en förfrågan om sammankoppling via knappen Ny Klient.

Snabbgenomgång: 

1. Byrån som önskar samarbeta skickar en förfrågan om samarbete via knappen Ny klient.

2. Systemadministratörerna i klientens abonnemang får ett mejl med info om att byrån vill samarbeta. 

3. Systemadministratören loggar in i klientens abonnemang och hanterar förfrågan. 

4. Vid godkännande av förfrågan, gå vidare och tilldela behörigheter till nya konsulten i Administrera användare.

Detaljerad genomgång: 

1. Börja med att klicka på Meny och välj Digital byrå.

2. Klicka på Ny klient.

3. Skriv in organisationsnummer för den klient som samarbetet önskas med och klicka på Fortsätt. Har klienten mer än ett abonnemang hos oss så krävs abonnemangsnummer för att finna rätt abonnemang.

4. När du klickat på Fortsätt får du två alternativ, välj Sammankoppling med befintligt abonnemang.

Ange vilken konsult från din byrå som ska vara ansvarig genom att skriva in namnet och sen välja personen i listan. Välj också om samarbetet ska schemaläggas till ett visst datum eller genomföras direkt vid godkännande. Klicka därefter på Skicka förfrågan.

Klientens systemadministratör, vare sig det är en användare eller konsult från en redan kopplad byrå, får nu ett mail gällande att byrån önskar samarbeta med klienten. Inne på klientens abonnemang kommer det ligga ett “Att göra-kort" med en förfrågan om samarbete. Förfrågan besvaras genom att klicka på kortet för att komma till Byråsamarbete, där förfrågan kan hanteras. När samarbetet är godkänt kommer programmet efterfråga att tilldela behörigheter. Följ flödet som kommer upp för att tilldela den nya konsulten behörigheter och licenser till klientens abonnemang. Hur behörigheterna tilldelas kan ni läsa mer om här: Administrera användare

2. Välj Jag godkänner för att genomföra samarbetet med den nya byrån.

3. När samarbetet är godkänt är det dags att tilldela behörigheter till konsulterna. Klicka på Tilldela behörigheter.

Manuella kopplingar

Kopiera länk hit

Det kostar 600 kr om man väljer att Fortnox ska hantera kopplingen manuellt via blankett trots att kopplingen går att utföra digitalt.

Kopplingar som inte går att utföra digitalt gör vi som vanligt kostnadsfritt mot inskickad blankett.

Fick du den hjälp du sökte?