Tilläggspension

Tilläggspension en del av den allmänna pensionen som betalas ut av staten.

Pension – allmän pension, tjänstepension och privat pension

Kopiera länk hit

Pensionen består av den allmänna pensionen, tjänstepensionen och en eventuell privat pension. Den allmänna pensionen kommer från staten. Alla som bor och har en inkomst i Sverige får allmän pension. Den allmänna pensionen grundas på skattepliktiga inkomster, till exempel lön, arbetslöshetsersättning och föräldrapenning, och betalas ut så länge personen lever. De flesta som är anställda har också en tjänstepension från sin arbetsgivare och den som sparar privat kan också ha en privat pension.

Tilläggspension en del av den allmänna pensionen

Kopiera länk hit

Den allmänna pensionen delas upp i olika delar: inkomstpension, inkomstpensionstillägg, premiepension och garantipension. Vissa grupper i samhället har även tilläggspension i sin allmänna pension. Tilläggspensionen beräknas på ett pensionssystem som gällde före år 2003. Det styrs av födelseår och inkomst. Den som är född före 1937 får en allmän pension som består av tilläggspension och ibland även inkomstpensionstillägg och garantipension. Den som är född mellan 1938 och 1953 får tilläggspension som en del av den allmänna pensionen.

Tilläggspensionen är inkomstgrundad och baseras på intjänade pensionspoäng. Den som har många och höga pensionspoäng får också en högre tilläggspension. Faktorer som styr tilläggspensionen är bland annat inkomstens storlek, vid vilken ålder pensionen börjar tas ut och civilstånd. Pensionspoängen följer den allmänna prisutvecklingen.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatter. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Arbetsgivare

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.