Teknisk aktieanalys

Teknisk analys är ett verktyg för att försöka identifiera en akties sannolika kursrörelse i framtiden.

Förutsäga en akties framtida utveckling

Kopiera länk hit

Genom att göra en teknisk aktieanalys kan du försöka förutsäga hur en aktie kommer att röra sig i framtiden baserat på historiska kursdata. Vid en teknisk analys kan du se aktiens upprepade rörelsemönster och på så sätt bedöma aktiens troliga utveckling. Detta kan hjälpa dig att hitta företag som du vill investera i. Analysmetoden är invecklad och tar hänsyn till aktiens tidigare rörelser kombinerat med sannolikhetslära. I en teknisk aktieanalys tas ingen hänsyn till företagets omsättning och vinstutveckling. Sådan information antas redan reflekteras i aktiekursen.

Hur går en teknisk aktieanalys till?

Kopiera länk hit

En teknisk aktieanalys kan göras på många olika sätt. Det går till exempel att ta hjälp av ett analysprogram. En enklare analys kan göras genom att studera aktiegrafens trender, stöd och motstånd samt glidande medelvärde. När du analyserar aktiens trend tittar du på hur aktiekursen historiskt har rört sig med uppgångar och fall. Trenden visar helt enkelt aktiekursens riktning. Stöd och motstånd hänger ihop med trender. Ett stöd är en akties lägsta pris, alltså det pris när man tror att kursen ska vända upp. Motstånd är aktiens topp där man tror att utvecklingen kommer att vända ner. Glidande medelvärde är medelvärdet av stängningskursen för ett antal specifika tidsperioder för att analysera köp- och säljsignaler hos en aktie.

Fungerar en teknisk aktieanalys?

Kopiera länk hit

Det finns ingen analysmetod som kan visa exakt vad som kommer att hända med en aktie i framtiden. En teknisk aktieanalys kan därför gärna kombineras med en fundamental aktieanalys där fokus ligger på företaget snarare än aktiekursen. Vid en fundamentalanalys kan till exempel den senaste årsredovisningen granskas och nyckeltalen jämföras med bolag i samma storlek och bransch.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.