Täckningsgrad

Täckningsgraden anges i procent av en varas försäljningspris och avser det täckningsbidrag som ska täcka de fasta kostnaderna.

Hur använder man täckningsgrad?

Kopiera länk hit

Täckningsgraden, eller TG, är ett nyckeltal som visar hur stor procentandel av en viss produkts försäljningspris som kan bidra till företagets samkostnader. Många handelsföretag använder täckningsgraden för att visa på bruttovinsten vid försäljning och täckningsgrad kallas därför ibland också för bruttovinstprocent eller bruttovinstmarginal. Många föredrar dessutom att använda just täckningsgrad som nyckeltal då det uttrycks i procent till skillnad från täckningsbidraget som anges som en summa. Det gör att man får en procentsats att arbeta med istället för svårtydda summor.

Ju högre täckningsgrad, desto bättre

Kopiera länk hit

Enkelt förklarat är alltså täckningsgraden ett bra sätt att visa hur stor del av omsättningen som kan gå till att täcka företagets samkostnader, alltså de utgifter som är gemensamma för samtliga produkter. Täckningsgraden kan användas inom hela företaget, men också för att jämföra bidragsandelarna för till exempel olika avdelningar, projekt, tjänster eller enskilda produkter inom företaget. Upptäcker man att detta nyckeltal skiljer sig mycket mellan ett företags olika tjänster eller produkter är det ofta en bra idé att se över prisbilden eller variationen i utbudet. Ett företag bör ha som tumregel att satsa på de tjänster eller produkter som har högst täckningsgrad, eftersom det innebär att de ger störst bidrag till verksamheten. Om man vill jobba mot att höja företagets täckningsgrad bör man därför titta på om det går att öka omsättningen eller minska särkostnaderna. Ju högre täckningsgrad desto bättre, eftersom det innebär större vinst.

Hur räknar man ut täckningsgraden?

Kopiera länk hit

Täckningsgraden kan räknas ut med följande formel: Täckningsgrad i % = (Täckningsbidrag / Särintäkt) × 100

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.