Synergieffekter

Synergieffekter i företagsvärlden syftar på den positiva effekt företag kan få av samverkan eller fusion.

Nå framgång med synergieffekter

Kopiera länk hit

När en eller flera aktörer samverkar för att nå ett positivt resultat brukar man tala om synergier. I företagsvärlden kan det handla om att effektivisera verksamheten, kostnadsbespara, hitta möjligheter för en ökad tillväxtpotential eller hitta stordriftsfördelar – helt enkelt att hitta olika synergieffekter för att nå ekonomiska fördelar.

Synergieffekter kan uppnås vid företagsförvärv när ett företag köper upp ett annat företag eller en del av en verksamhet för att växa eller nå nya marknader. Genom förvärvet hoppas man kunna skapa ett större värde än de enskilda företagen kan göra på egen hand. I ett mindre företag kan det vara svårt att separera produkten från företagaren. Kombinationen ger smådriftsfördelar och skapar i sig en lönsam synergieffekt. Därför kan det vara viktigt att grundaren stannar kvar i företaget vid ett eventuellt förvärv för att inte förlora synergieffekten och riskera en sämre lönsamhet. Synergieffekter nås dock inte bara vid företagsförvärv. Begreppet används också för olika typer av samarbeten och sammanslagningar.

Realisera synergieffekter

Kopiera länk hit

För att nå synergieffekter kan det vara avgörande att prioritera synergier tidigt i ett företag. Första steget för att nå positiva synergieffekter är alltså att identifiera möjligheterna och engagera rätt människor. Analysera tillgängliga data och fundera över hur stor sannolikheten är att nå synergieffekter och vilka risker som finns. Hur ska ägandet se ut? Hur ser tidsperspektiven ut och vilka kostnader måste tas för att nå synergieffekter? När beslut om samverkan eller förvärv fattats är det viktigt att följa och ta kontroll över processen, dels för att säkerställa att synergieffekterna hittas, dels för att se till att budgeten hålls. Det kräver ofta både mycket arbete och tid.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.