Suppleant

En suppleant är en person som ersätter en ordinarie person om denne är frånvarande i exempelvis styrelser, nämnder, parlament eller utskott.

Styrelsesuppleanter väljs av årsstämman

Kopiera länk hit

Suppleantens uppgift är att ersätta en ordinarie person i till exempel en styrelse , nämnd eller församling om den ordinarie personen är sjuk eller inte kan delta i mötet av någon annan anledning. Vilka som ska vara suppleanter i en förening avgörs på årsmötet, eller årsstämman då det gäller ett företags styrelsesuppleanter. Dessa personer kan i regel delta vid alla möten, även möten där den ordinarie personen är närvarande, men de har då ingen rösträtt. Inom regeringen, kyrkan och kommunen har man numera valt att kalla suppleanter för ersättare, men inom näringsliv och föreningar är det fortfarande vanligt att man använder just ordet suppleant.

Vilket ansvar har en suppleant?

Kopiera länk hit

Vanligtvis har en suppleant inget personligt ansvar i föreningen, men detta kan variera beroende på vilken förening eller styrelse som man är medlem i. Om en suppleant ska ersätta en ordinarie person tar denne dock alltid över de skyldigheter och rättigheter som den ordinarie personen har. Skulle suppleanten därför bryta mot någon regel under tiden som denne är ersättare kan han eller hon därmed bli personligt ansvarig.

Suppleant – en viktig roll

Kopiera länk hit

Precis som när man ska välja de andra medlemmarna i en styrelse eller förening är det viktigt att välja suppleanter med omsorg. De kan komma att få ett stort ansvar och bör därför se till att hålla sig uppdaterade och informerade om vad som händer i bolaget, föreningen eller motsvarande för att kunna rycka in som ersättare med kort varsel om det skulle bli nödvändigt.

Relaterade ord
Styrelse

En styrelse består av en grupp personer som utsetts till att ansvara och styra ett aktiebolag, förening, stiftelse eller annan juridisk person.