Ställningsfullmakt

Ställningsfullmakt är en fullmakt som följer med en särskild befattning, ställning eller tjänst.

Ställningsfullmakt en typ av fullmakt

Kopiera länk hit

Fullmakt är rätten att företräda en annan person. Den som lämnar en fullmakt till någon kallas fullmaktsgivare eller huvudman. Den som tar emot en fullmakt kallas fullmaktstagare eller ombud. En ställningsfullmakt är en typ av fullmakt som följer med en särskild befattning, ställning eller tjänst. Den är underförstådd i och med att fullmaktstagaren har en viss tjänst eller anställning. En ställningsfullmakt behöver alltså inte finnas nedskriven. Ställningsfullmakter är den vanligaste typen av fullmakt.

Exempel på ställningsfullmakter

Kopiera länk hit

En ställningsfullmakt kan till exempel följa med en titel eller anställning. En inköpare på ett företag brukar kunna förhandla och avtala om priser och köp utan att först ha en fullmakt. Det ingår helt enkelt i personens arbetsuppgifter. Likaså kan en banktjänsteman ha rätt att besluta om villkor för vissa lån och en butiksförsäljare har rätt att sälja de varor som butiken erbjuder sina kunder. I ställningsfullmakten ligger också att den försvinner så fort fullmaktstagaren, i detta fall en inköpare, en banktjänsteman och en butiksanställd, inte längre innehar befattningen.

Det kan ibland vara svårt att bedöma vilken behörighet och befogenhet som finns i en ställningsfullmakt eftersom det inte finns något dokument som reglerar fullmakten. Vad skulle till exempel hända om en butiksanställd även säljer kassaapparaten i butiken? Fullmaktstagarens handlingsutrymme följs i de flesta fall endast av den sedvänja som finns på arbetsplatsen.

För att undvika missförstånd är det viktigt att ha en bra kommunikation på arbetsplatsen. Ett avtal som ingås mellan en anställd och en tredje part är nämligen juridiskt bindande om motparten är i god tro. I de fall en anställd har ingått ett juridiskt bindande avtal som skadar företaget ekonomiskt kan den anställda bli betalningsansvarig. Just därför är kommunikationen viktig för att förmedla vad som ingår i ställningsfullmakten och vad som inte ingår.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Fullmakt

En fullmakt är ett intyg som ger en person rätt att utföra handlingar åt en annan person.