Realkapital

Realkapital är kapital i form av fysiska objekt som verktyg, maskiner, datorer och fastigheter.

Realkapital – saker som krävs för tillverkningen

Kopiera länk hit

Ett företag är en näringsverksamhet som producerar och säljer varor och tjänster. När ett företag ska producera en produkt behöver företaget olika medel och resurser. Detta brukar benämnas som företagets produktionsfaktorer. Produktionsfaktorerna delas in i tre huvudgrupper: arbetskraft, material och realkapital. Arbetskraft innefattar de personer som utför det kroppsliga arbetet men även den kunskap, kompetens, erfarenhet och skicklighet som behövs för att tillverka produkten. Detta kallas ibland även för företagets humankapital. Material är de råvaror och naturtillgångar som behövs för själva tillverkningen av produkten och med realkapital menas alla de fysiska objekt som gör produktionen möjlig. Det kan vara allt från pennor, vispar och knivar till verktyg, maskiner, avancerade datorer och byggnader. I ett företags produktionsfaktorer räknar man också ofta in finansiellt kapital och immateriellt kapital. Finansiellt kapital är helt enkelt pengar och värdepapper som behövs både för att starta upp produktionen men även för den löpande verksamheten. Med pengar kan företaget köpa den arbetskraft, det material och realkapital som behövs till produktionen. Till immateriellt kapital brukar man räkna patent , varumärke och goodwill .

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Goodwill

Goodwill avser immateriella tillgångar som exempelvis kan bestå av varumärken, kundregister eller ett företags rykte.

Patent

Ett patent ger en ensamrätt på att dra kommersiell nytta av en uppfinning.

Varumärke

Varumärken är specifika namn, symboler, tecken, associationer som särskiljer företag, produkter eller tjänster från andra liknande dito.