Prisledare

Att vara billigast i sitt segment.

Prisledare och prisledarskap

Kopiera länk hit

Prisledare används vanligtvis inom marknadsföring och försäljning för att beskriva en produkt eller ett företag som är känt för att ha de lägsta priserna på marknaden. Ett prisledarskap uppstår ofta när ett företag har en stark position på marknaden, exempelvis på grund av kvalitet eller varumärkeskännedom. 

Då en prisledare har en stor marknadsandel blir företaget även vägledande för när konkurrenter ska göra sin prissättning. Ett prisledarskap bygger sin konkurrenskraft genom att erbjuda kvalitet på produkter till ett lågt pris eller styra priset för en viss produkt eller tjänst.

Prisledarstrategi och prissättning

Kopiera länk hit

En prisledare behöver nödvändigtvis inte ha de lägsta priserna på marknaden. Prisledarskap är en strategisk positionering där du erbjuder en produkt eller tjänst som överträffar konkurrenternas och det är konsumenterna som ska uppleva att företaget har det lägsta priset. 

Här är två vanliga strategier när det gäller prissättningen:

  • Lägsta pris: Här fokuserar prisledaren på att minimera kostnaderna och effektivisera verksamheten genom att erbjuda ett lägre pris än konkurrenterna. Syftet att locka kunder och öka marknadsandelen genom volymförsäljning.

  • Högsta pris: Om ett företag är känt för sina produkter sedan tidigare kan prisledaren sätta ett högre pris och ändå behålla sin marknadsandel. Detta beror på en lojal kundkrets, som väljer produkt efter kvalitet och varumärke.