Preskription

Preskription innebär att en borgenär efter en viss tid förlorar rätten att driva in sin fordran från en gäldenär.

Mer om Preskription

Kopiera länk hit

Preskription – när en fordran förfaller

Kopiera länk hit

Både ett brott och en skuld kan preskriberas. Det innebär att det inte går att väcka åtal för ett brott efter en viss tid, och att det inte går att driva in en skuld och få betalt för en fordran efter en viss tid. Preskriptionstiden varierar beroende på brottets karaktär, och även när det kommer till fordringar varierar preskriptionstiden. De flesta fordringar preskriberas efter tio år. Det gäller till exempel skulder mellan privatpersoner och skulder mellan företag.

Konsumentfordringar, alltså skulder mellan företag och privatpersoner, preskriberas dock redan efter tre år. Det betyder att företag som säljer produkter till en privatkund kan kräva in betalningen under en period om tre år. Skickar företaget ut betalningspåminnelser och kravbrev, erbjuder en avbetalningsplan eller om kunden betalar en del av skulden förlängs preskriptionstiden från avbrottsdagen med ytterligare tre år. Detta brukar kallas för ett preskriptionsavbrott och ett avbrott i preskriptionstiden kan göras flera gånger. En skuld kan också preskriberas om kunden, eller ett företag, inte har erkänt skulden. I dessa fall ska kunden eller företaget invända och förklara varför kravet är felaktigt. Detta ska göras skriftligt via e-post eller brev.

Skatteskulder preskriberas efter fem år, men kan förlängas om Skatteverket begär det. Skulder för studier från Centrala studiestödsnämnden, CSN, preskriberas först efter 25 år. 


Preskriptionslagen

Kopiera länk hit

Vilka regler som gäller olika preskriptioner går att hitta i preskriptionslagen. Där står till exempel vilka preskriptionstider som gäller i olika sammanhang, samt att preskriptionstiden inte går att förhandla bort. Det går därför inte att avtala om en längre preskriptionstid än lagen säger. Tvister om preskriptioner avgörs i allmän domstol.


Lär dig mer om fakturering

Kopiera länk hit

Ett syfte med företagande är att tjäna pengar, men hur går det till i praktiken? Vi har skapat en en guide om fakturering där vi reder ut begreppen och förklarar allt du behöver veta om fakturor och fakturering.