Omkostnadsbelopp

Omkostnadsbelopp är ett begrepp som används för att beskriva det avdrag du gör när du ska räkna ut kapitalvinsten vid försäljning av till exempel värdepapper eller en fastighet.

Detta räknas som omkostnadsbelopp

Kopiera länk hit

Om du har gjort en så kallad kapitalvinst vid försäljning av värdepapper eller en bostad ska du redovisa detta i din inkomstdeklaration. Detta räknas nämligen som en vinst som ska beskattas, men för att beräkna beskattningsunderlaget måste du först dra av det så kallade omkostnadsbeloppet från vinsten. Omkostnadsbeloppet är vanligtvis anskaffningsutgiften, alltså inköpspriset för dina värdepapper eller din fastighet. Vid uträkning av omkostnadsbeloppet för en fastighet ingår även utgifter för de förbättringsarbeten som utförts under innehavstiden. Vid gåva och arv övertar du den tidigare ägarens omkostnadsbelopp.

Olika sätt att räkna ut omkostnadsbelopp

Kopiera länk hit

För att räkna ut det belopp som du ska deklarera vid exempelvis en värdepappersförsäljning ska du alltså dra av omkostnadsbeloppet från vinsten. Detta gör du med hjälp en så kallad kapitalvinstberäkning, vilken kan utföras på två olika sätt – antingen med hjälp av schablonmetoden eller med genomsnittsmetoden. Du kan få hjälp att räkna ut ditt omkostnadsbelopp och läsa mer om de olika metoderna hos Skatteverket, vilken är den myndighet som hanterar beskattningsfrågor.

Lär dig mer om skatter och moms

Kopiera länk hit

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.

Att tänka på gällande omkostnadsbelopp

Kopiera länk hit

När du ska räkna ut omkostnadsbeloppet för att redovisa försäljningen av värdepapper i din deklaration kan det finnas vissa händelser som kan göra att omkostnadsbeloppet skiljer sig från anskaffningskostnaden. Bolaget kan till exempel ha genomfört en aktiesplit med inlösen, vilket gör att omkostnadsbeloppet per aktie kan bli lägre än summan du en gång betalade. Om du har dina värdepapper stående på ett så kallat investeringssparkonto (ISK) behöver du inte räkna ut ditt omkostnadsbelopp och redovisa kapitalförlust eller kapitalvinst, då dina tillgångar redan har schablonbeskattats.