Medarbetare

En medarbetare är någon (ofta anställd) som arbetar tillsammans med en eller flera andra i en verksamhet.

På en arbetsplats finns vanligtvis en eller flera chefer och medarbetare. Inom ledarskap pratar man ofta om begreppet medarbetskap, vilket syftar på de roller som medarbetare och chefer får i en verksamhet där chefen delegerar en del ansvarsområden. När en chef delegerar uppgifter eller frånsäger sig viss makt lämnar det mer utrymme åt medarbetarna. Många verksamheter har sett flera fördelar med att ge medarbetarna större ansvar. Den personliga utvecklingen hos personalen ökar, verksamhetens kvalitet ökar, arbetsklimatet förbättras och kundtillfredsställelsen blir större.

Utveckla medarbetskapet: två inriktningar

Kopiera länk hit

Man har under flera årtionden försökt utveckla medarbetskapet i de nordiska länderna. Som ett resultat har två inriktningar formats; självstyrande medarbetskap och samspelande medarbetskap. I det självstyrande medarbetskapet (som blev en populär inriktning i Sverige under början av 1990-talet) fick medarbetarna större ansvar och mer självstyre. Man testade att fördela mer av chefens makt till medarbetarna. På så vis kunde verksamheter snabbare utföra arbetsuppgifter och avsluta projekt. I ett självstyrande medarbetskap jobbar inte chefen och medarbetarna särskilt tätt, utan medarbetarna får istället själva ansvara för att planera och utföra projekt på egen hand. Om man jämför det självstyrande medarbetskapet med det samspelande medarbetskapet ser man tydligt att i den senare inriktningen handlar det mer om att stärka relationen mellan chef och medarbetare. I ett samspelande medarbetskap har chefen fortfarande sin traditionella roll med mer makt. Dock handlar den här sortens medarbetskap om att chefen ska bjuda in och engagera medarbetarna till att delta i olika projekt eller hjälpa till med särskilda ansvarsområden. Riktlinjen för ett samspelande medarbetskap är gemenskap, engagemang och ansvarstagande.