Matrisorganisation

I en matrisorganisation finns flera avdelningar under en ledning och medarbetarna ansvarar inför mer än en chef. Matrisorganisation är vanlig i projektintensiva företag.

Matrisorganisation – en organisationsform med mer än en chef

Kopiera länk hit

I en matrisorganisation finns vanligtvis flera avdelningar strukturerade under en gemensam ledning där alla anställda och medarbetare måste förhålla sig till mer än en chef. Organisationsformen bryter alltså mot den traditionella regeln att en anställd är ansvarig inför en chef. I en matrisorganisation kan det till exempel finnas en administrativ chef som styr verksamheten och en teknisk chef som utvärderar kvaliteten på uppdraget. Matrisorganisationer är framförallt vanliga i projektintensiva företag. Organisationen är ofta tillfällig, den existerar så länge som projektet fortgår. Matrisorganisation började användas av flygindustrin i USA på 1950-talet.

Fördelar och nackdelar med matrisorganisation

Kopiera länk hit

Den stora fördelen med matrisorganisationen är att den klarar av att genomföra komplexa projekt med förhållandevis begränsade resurser. En matrisorganisation skapar ett gemensamt resultatansvar med stort fokus på uppgiften/projektet och mindre fokus på organisatoriska funktioner. Projektmålet är tydligt och detta gör att medarbetarna känner sig delaktiga och motiverade vilket märks på effektiviteten, arbetsmoralen och prestationen. Det är en social organisationsform som underlättar koordinering och ger ett flexibelt arbetssätt. Det finns dock en del svårigheter med matrisorganisationen. När det finns många chefer kan det finnas olika perspektiv på hur arbetet ska utföras och medarbetarna kan få motstridiga instruktioner. Även beslutsfattandet kan upplevas långsamt då flera chefer ska komma överens. Medarbetarna kan även uppleva att matrisorganisationen ger en sämre arbetsmiljö med ökad stress. För att matrisorganisationen ska fungera måste rollfördelning, beslutsvägar, informationsflöde och arbetsprocesser vara tydliga för alla inblandade.