Kreditprövning

En kreditprövning är en analys av en låntagares betalningsförmåga.

Bedömning av kreditvärdigheten

Kopiera länk hit

En långivare måste enligt konsumentkreditlagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse kontrollera en låntagares betalningsförmåga och bedöma kreditvärdigheten innan ett lån beviljas. En kreditprövning görs för att minska låntagarens risk att överskuldsätta sig och för att långivaren inte ska göra kreditförluster. Det är alltså en säkerhet för både långivaren och låntagaren. Finansinspektionen är tillsyningsmyndighet över banker och andra långivare och ger ut rekommendationer och allmänna råd om krediter.

I en kreditprövning kontrolleras bland annat låntagarens inkomst, tillgångar, utgifter och andra lån, men långivaren gör också en bedömning om låntagarens betalningsförmåga under hela låneperioden. Faktorer som kan påverka är en nära ankommande pension eller föräldraledighet.

Hur går en kreditprövning till?

Kopiera länk hit

Långivaren, i de flesta fall en bank eller ett kreditinstitut, kontrollerar låntagarens ekonomiska förutsättningar för att kunna betala tillbaka lånet. Detta görs med hjälp av en låneansökan och en kreditupplysning. I låneansökan lämnar låntagaren information om sin inkomst, boendeform och familjesituation samt andra eventuella lån och skulder. Ingår låntagaren i ett hushåll med flera personer kan hushållets totala ekonomi bedömas. I en kreditupplysning finns information om inkomst, fastighetsinnehav samt eventuella lån, betalningsanmärkningar och skulder till Kronofogden som kan påverka låntagarens förmåga att betala räntor och amorteringar på lånet. Även företag och privatpersoner kan inhämta en kreditupplysning på någon annan om det finns legitima skäl för att bedöma den andres kreditvärdighet. En kreditupplysning på ett företag kallas för företagsupplysning. Det finns flera företag, däribland Upplysningscentralen (UC), som arbetar med kreditupplysningar.

När kreditprövningen är gjord görs ofta en kalkyl, ibland kallad KALP – kvar att leva på-kalkyl, för att se om låntagaren har tillräcklig återbetalningsförmåga för att klara lånet. I en sådan kalkyl används vanligtvis schablonkostnader för att bedöma om låntagaren kommer att kunna betala skäliga levnadskostnader även efter lånet beviljats.

Företag och kreditprövningar

Kopiera länk hit

Du som är företagare ska enligt konsumentkreditlagen alltså göra en kreditprövning och kontrollera kundens ekonomiska förutsättningar för att klara ett kreditavtal innan du beviljar en kredit. Det gäller vid köp när du som företagare inte kräver direktbetalning för varan eller tjänsten av kunden, till exempel vid avbetalning på varor köpta i en butik eller på nätet.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.