Kreditfaktura

Om ett företag har skickat ut en felaktig faktura till kund måste de skicka en kreditfaktura efteråt för att korrigera den första felaktiga fakturan.

Vad är en kreditfaktura?

Kopiera länk hit

Ibland skickar ett företag ut en felaktig faktura, exempelvis med ett för högt pris. Då måste företaget korrigera felet vilket kan göras med en kreditfaktura. Kreditfakturan är en slags minusfaktura där kunden får tillbaka pengar. Det står vanligtvis ”att erhålla” längst ner på kreditfakturan bredvid den summa som ska återbetalas.

Anledningar till varför man skickar ut kreditfakturor

Kopiera länk hit

En kreditfaktura kan även kallas för kreditnota, omvänd faktura eller minusfaktura. Den här typen av fakturor skickas ut när den ursprungliga fakturan är felaktig, men det görs även om en kund köpt en produkt som visar sig vara trasig och som kunden därför inte ska betala för. Om köpet skedde mot faktura kan företaget skicka en kreditfaktura där kunden får ett tillgodohavande, antingen hela beloppet eller en del (det som kund och företag kommer överens om). Förutom att man kan skicka kreditfakturor för att reglera felaktigheter på den första fakturan, kan företag även makulera den första felaktiga fakturan och skicka ut en hel ny. Dock fungerar inte detta om kunden redan hunnit betala den felaktiga fakturan. Då måste man skicka ut en kreditfaktura.

Vad ska finnas med på en kreditfaktura?

Kopiera länk hit

I mervärdesskattelagen finns det bestämmelser om hur en kreditfaktura ska utformas. Bland annat ska det stå vilket belopp som ska korrigeras samt med hur mycket. Även momsen måste specificeras på olika momssatser, allt i enlighet med den första fakturan. En skillnaden mellan en kreditfaktura och en vanlig faktura är att beloppet är negativt samt att det istället för ”Att betala” står ”Er tillgodo” eller ”Att erhålla”.

Lär dig mer om fakturering

Kopiera länk hit

Det bästa med företagande är att få betalt, men hur går det till i praktiken? Vi har skapat en guide om fakturering där vi reder ut begreppen och förklarar allt du behöver veta om fakturor och fakturering.