Headhunter

Headhunting är en rekryteringsprocess där man söker en blivande anställd med relevant arbetserfarenhet för en viss jobbprofil.

Headhunting och rekrytering

Kopiera länk hit

Både rekrytering och headhunting handlar om att hitta personer med rätt kompetens, utbildning och erfarenhet till ett speciellt jobb, men det finns vissa skillnader mellan att rekrytera och att headhunta. En headhunting är en proaktiv process där den som headhuntar styr processen mer aktivt än vid en traditionell rekrytering. En headhunter väntar inte på att få jobbansökningar inskickade utan letar själv upp potentiella kandidater. Detta innebär att den som arbetar med headhunting måste ha ett säljfokus för att locka en lämplig kandidat till jobbet. Headhunting är aktuellt i de situationer där det kan vara svårt att hitta rätt kompetens och erfarenhet till en viss position. Det är vanligt inom till exempel IT, specialistvård och bland ingenjörer. Handlar rekryteringen om en chefstjänst brukar man tala om en executive search.

Hur går en headhunting till?

Kopiera länk hit

Headhunting sker oftast med hjälp av ett externt företag som specialiserat sig på att hitta personer med rätt kompetens, utbildning och erfarenhet till olika tjänster. En headhunting brukar börja med en kartläggning av den aktuella branschen för att skanna av marknaden. Det finns särskilda databaser där vem som helst kan lägga upp sitt CV. Det kan även vara aktuellt att använda Linkedin och andra nätverk och sociala forum. När den som rekryterar hittar en kandidat med en profil som matchar uppdraget upprättas en kontakt.