Handelskammare

Handelskammare är en näringslivsorganisation som arbetar för att främja företagande och handel nationellt och internationellt.

Ett samarbetsorgan

Kopiera länk hit

I Sverige och i många andra länder runt om i världen finns handelskamrar som arbetar för att stärka företagsklimatet, förbättra näringslivets villkor och öka handeln. I Sverige finns elva fria och obundna regionala handelskamrar. I en del länder är medlemskap i handelskammaren obligatoriskt för företag. I Sverige är medlemskapet frivilligt. Svenska handelskammare ägs av sina medlemmar och medlemmarna är företag, företagare, kommuner och organisationer. Några exempel på frågor som de regionala kontoren arbetar med är energipolitik, kompetensförsörjning, infrastruktur, utbildning och den kommunala servicen till företag. Handelskamrarna är också viktiga mötesplatser där företagare kan mötas och knyta nya affärskontakter. Handelskamrarna är också opinionsbildare som genom debattartiklar, kontakter med politiker och ett aktivt nätverkande främjar företagens villkor och arbetar för att det ska bli enklare att starta och driva företag. Svenska Handelskammarförbundet är ett samarbetsorgan för de regionala handelskamrarna.

De svenska handelskamrarna i utlandet arbetar under föreningen The Swedish Chambers International (SCI) och finns i flera länder, bland annat Australien, Chile, Estland, Frankrike, Indien, Kina, Portugal, Singapore, Tyskland och USA. Föreningen fungerar som en mötesplats för att stärka svenska varumärken och internationell handel. För att klara sitt uppdrag samarbetar SCI med många andra aktörer och organisationer.

Handelskamrar i Sverige

Kopiera länk hit

I Sverige finns, som sagt, elva regionala handelskamrar. Den första bildades år 1902 i Stockholm. Handelskamrarna är spridda runt om i Sverige med syfte att främja regionalt företagande och fungera som en länk mellan det regionala näringslivet och staten. Detta är de regionala handelskamrarna:

 • Handelskammaren Jönköpings län

 • Handelskammaren Mittsverige

 • Handelskammaren Mälardalen

 • Handelskammaren Värmland

 • Mellansvenska handelskammaren

 • Norrbottens handelskammare

 • Stockholms handelskammare

 • Sydsvenska industri- och handelskammaren

 • Västerbottens handelskammare

 • Västsvenska industri- och handelskammaren

 • Östsvenska handelskammaren.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.