Fusion

Fusion är en juridisk och ekonomisk term som innebär att ett företag tar över alla tillgångar och skulder från ett eller flera andra bolag.

Överlåtelse av aktiebolag eller föreningar

Kopiera länk hit

Fusionen leder till att det överlåtande bolaget upplöses utan likvidation efter dess tillgångar och skulder har tagits över av ett annat bolag som sedan driver verksamheten vidare i en enda juridisk enhet. En vanlig form av fusion är när ett moderbolag tar över tillgångar och skulder i ett helägt dotterbolag. Det tar ungefär tre till fyra månader att genomföra denna typ av fusion och den får endast ske om de involverade företagen har samma redovisningsvaluta. Fusionen måste inte nödvändigtvis involvera två bolag; om ett moderbolag till exempel har flera dotterbolag kan fusionen ske för alla bolagen. Det kan även röra sig om fusioner mellan föreningar.

Två olika typer av fusion

Kopiera länk hit

Det finns två typer av fusion. Den kan vara tal om ett övertagande bolag som tar över ett eller flera överlåtande bolags tillgångar och skulder, vilket kallas för absorption. Alternativet är att två eller flera överlåtande bolag tillsammans bildar ett helt nytt övertagande bolag. Denna form av fusion kallas för kombination. Uppköp kallas det när ägarna i bolaget som överlåtes får betalt kontant snarare än i aktier. I dessa fall får de nya ägarna full kontroll och makt över båda bolagen.

Viktigt att komma ihåg vid fusion av aktiebolag

Kopiera länk hit

Efter en fusion är det viktigt att uppdatera och rapportera in vem som sitter i styrelsen och om det skett förändringar i bolagsordningen. Rapporteringen sker till Bolagsverket.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.