Förfall

Förfall är ett begrepp som ofta används i samband med optioner. Om rätten att lösa in en option när avtalet upphör inte utnyttjas förfaller den och upphör då att gälla.

Förfall i samband med optioner

Kopiera länk hit

Ordet förfall kan användas i många olika sammanhang. Här ska vi förklara hur ordet används i samband med optioner. En option är ett värdepapper. Den som köper en option betalar en premie som är optionens marknadsvärde. Innehavaren av en option har rätt att köpa eller sälja tillgången till ett avtalat pris inom en bestämd tid. Innehavaren har alltså rätt, men ingen skyldighet, att fullfölja avtalet. Fördelen med optioner jämfört med till exempel aktier är att innehavaren av en option aldrig förlorar mer än kostnaden för optionen. Om innehavaren av optionen inte utnyttjar rättigheten upphör avtalet att gälla. Det kan till exempel ske när värdet på tillgången inte motsvarar innehavarens förväntningar. Man säger att optionen förfaller. Det innebär helt enkelt att optionen på dess slutdag upphör att existera.

Begreppet förfall används också vid teckningsrätter av aktier. Teckningsrätter kan ges till befintliga aktieägare som då får möjlighet att köpa nya aktier till ett rabatterat pris. Om aktieägaren inte utnyttjar teckningsrätten förfaller den utan värde.

Laga förfall

Kopiera länk hit

Ordet förfall används också i kombinationen laga förfall. Om någon har laga förfall har den en giltig anledning att inte komma till en domstolsförhandling. Avbrott i kollektivtrafiken och plötslig sjukdom är exempel på laga förfall.

Lär dig mer om att starta aktiebolag

Kopiera länk hit

Att starta eget aktiebolag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta aktiebolag som guidar dig steg för steg.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.