Förbättringsutgifter

Förbättringsutgifter är utgifter för ny-, till- och ombyggnader samt förbättrande reparationer och underhåll på fastigheter som är avdragsgilla vid en försäljning.

Avdrag på fastighetsförsäljningar

Kopiera länk hit

En försäljning av en fastighet ska deklareras till Skatteverket året efter att kontraktet undertecknats. Innan deklarationen lämnas in kan avdrag för förbättrande reparationer och ny-, till- och ombyggnation göras. Utgifter för avdragna förbättringsutgifter ska kunna styrkas med kvitton. Saknas kvitton kan andra handlingar som till exempel bygglov och ritningar fungera som bevis för att styrka avdragskraven. Skatteverket avgör om avdragen är tillåtna eller inte.

Förbättrande reparationer

Kopiera länk hit

Avdrag får göras för förbättrande renoveringar som gjorts på fastigheten de fem föregående kalenderåren före försäljningsåret. Utgifterna för renoveringen måste uppgå till minst 5 000 kronor under det år som renoveringen utförts. Exempel på förbättrande renoveringar är målning, tapetsering, byte av vitvaror och nya brädor på en befintlig altan. Reparationen eller underhållet ska förbättra och höja fastighetens värde för att vara avdragsgilla. Det går inte att göra avdrag för förbättrande renoveringar på nybyggda fastigheter.

Ny-, till- och ombyggnader

Kopiera länk hit

Om du istället för att reparera byter ut något i fastigheten till en bättre modell eller variant kan avdrag göras för ny-, till- och ombyggnation. Det brukar kallas för grundförbättringar. När du bygger om eller lägger till något i fastigheten är kostnaden avdragsgill oavsett när förbättringen gjordes. Femårsregeln som finns för förbättrande reparationer finns alltså inte vid ny-, till- och ombyggnation. Exempel på ny-, till- och ombyggnation är nya vitvaror om det inte fanns vitvaror i fastigheten förut, byggandet av en ny altan, flytt av innerväggar och en utbyggnad. Ett företag kan göra avskrivningar med årliga värdeminskningsavdrag på utgifter för ny-, till- och ombyggnader för att fördela kostnaden över en längre period.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Lär dig mer om skatter och moms

Kopiera länk hit

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket eller för lite skatt. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.